งาน agri Myanmar Expo 2018

26 Sep 09:00 - 28 Sep 17:00 26 Sep 09:00 - 28 Sep 17:00 - Yangon Yangon
Rose Garden Hotel - Yangon Rose Garden Hotel - Yangon
งาน agri Myanmar Expo 2018 เพ อตอบร บก บการเต บโตทางด านธ รก จ ในภาคการเกษตรแสดงผล ตภ ณฑ มากกว า 500 รายการและจะรวบรวมผ ผล ตต างประเทศมากกว า 100 รายรวมถ งผ ให บร การด านการผล ตพ...   More info

Myanmar International Furniture & Branding Trade Show (MIFB)

28 Sep 21:00 - 29 Sep 17:00 28 Sep 21:00 - 29 Sep 17:00 - Yangon Yangon
Serviced Office/Apartment Rental - Myanmar SBC Serviced Office/Apartment Rental - Myanmar SBC
MIFB 2nd Edition will be held at the Myanmar SBC, Yangon on 28th & 29th September 2018 (Friday & Saturday). This exhibition features what’s best and what’s next in contemporary...   More info

ทริปพม่าเสริมบุญ ย่่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน-สิเรียม 13-16 ต.ค. 61

13 Oct 08:00 - 16 Oct 21:00 13 Oct 08:00 - 16 Oct 21:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
ทร ปพม า เส นทางเสร มส ร มงคล เสร มเฮง ย างก ง-หงสาวด อ นทร แขวน-ส เร ยม 4 ว น 3 ค น (ชเวดากอง-พระธาต อ นทร แขวน-เทพท นใจ 3 องค ไหว พระอ ปค ตศ กด ส ทธ แห งเม องส เร ยม) เท ยวพม า...   More info

Myanmar Construction Industry & Technology Tradeshow (MCIT)

27 Oct 21:00 - 28 Oct 16:00 27 Oct 21:00 - 28 Oct 16:00 - Yangon Yangon
Serviced Office/Apartment Rental - Myanmar SBC Serviced Office/Apartment Rental - Myanmar SBC
Myanmar Construction Industry & Technology Tradeshow (MCIT) 2nd Edition is organized by API99 RESOURCES PTE LTD which is going to be held on 27th & 28th October 2018 (Saturday...   More info

ทริปพม่าเสริมบุญ ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน 29 พ.ย.-1ธ.ค. 61

29 Nov 06:00 - 01 Dec 21:00 29 Nov 06:00 - 01 Dec 21:00 - Yangon Yangon
Yangon Yangon
ทร ปพม า เส นทางเสร มส ร มงคล ย างก ง-หงสาวด อ นทร แขวน 3ว น 2ค น เท ยวพม า สไตล ลำไยท วร ไหว พระเน นๆ ข อม ลแน นๆ ก นหน กๆ เท ยวหน กๆ ช อปป งกระจาย ตองจะพาท กคนไปเห นพม า ผ า   More info

Myanmar Phar-Med Expo 2018

14 Dec 09:00 - 16 Dec 17:00 14 Dec 09:00 - 16 Dec 17:00 - Yangon Yangon
Rose Garden Hotel - Yangon Rose Garden Hotel - Yangon
The 6th International Exhibition and Conference on Pharmaceutical, Medical Equipment, Laboratory and Dental Industry in Myanmar. 2017 withnessed the 5th success with over 2500...   More info

Mindfulness Meditation Day Retreat SUN Jan 27, 2019 Mahasi YGN

27 Jan 08:30 - 18:00 27 Jan 08:30 - 18:00 - Yangon Yangon
Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Center Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Center
A Day Long Wisdom of Mindfulness Meditation Retreat At the Mahasi Meditation Centre, Yangon, Myanmar SUNDAY JANUARY 27, 2019 from 8:30 am to 6:00 pm Offered freely for all...   More info

10 day Mahasi Mindfulness Meditation RT YGN Jan 30-Feb 8 2019

30 Jan 14:00 - 08 Feb 11:00 30 Jan 14:00 - 08 Feb 11:00 - Yangon Yangon
Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Center Mahasi Sasana Yeiktha Meditation Center
Fourth Annual Wisdom of Mindfulness Retreat Insight Meditation in Myanmar for English Speaking Yogis At the Mahasi Sasana Yeiktha (MSY) Meditation Centre 16 Sasana Yeiktha Road...   More info


© 2018 Siguez